Text Box: Good Mental Health
Good mental health—what does that mean? This is the topic for this month’s newsletter. These are some of the ideas that Linda Nelson presented when she visited the Family Literacy Program.

A Healthy Self or Identity:
1) You feel joy and happiness in who you are and in what you do. 2) You have self esteem. You respect yourself. 3) You have self worth. You enjoy being you and what you do counts. 4) You take responsibility for your actions. 5) You believe in your potential. You set goals and take steps to accomplish them.

A Healthy Environment to Promote a Healthy Self:
1) You feel you are loved. 2) You are accepted. 3) You have good communication. 4) You express your needs and show appreciation.

Systems that Contribute to a Healthy Self:
1) Family; 2) Friends; 3) School or Work and 4) Community.

Family values are beliefs about life that families want to pass on to their children. Some of these values may be closeness and emotional support such as encouragement and cheerleading (You can do it. A belief in a family member.)

When a family moves to another country, the family members may feel isolated, afraid, misunderstood, or rejected. A family may miss worship centers, native food, clothing and shelter, native culture and extended family and friends.

Adjustments are made in all areas of life. New language, culture, schools, food, clothing, housing and jobs are in your life while trying to keep your native culture.

Stress develops when there are so many changes in life. Physical reactions take place in our bodies. Learn to listen to your body. These reactions in your body may be due to stress: hair loss, teeth grinding, skin rashes, dry mouth, headaches, loss or increase of appetite, tension in neck and shoulders, upset stomach and diarrhea.
Text Box: Text Box: Family Literacy Newsletter
Text Box: Marshall Area Adult Learning Center
Lyon County Government Center
607 West Main Street, Marshall, MN 56258
507-537-7046
Text Box: Wargayska wax barashada qoyska
March 2003
Maskax caafimaad qabta ;maxay la micna tahay? 
Waa arinta aamu ugu had lahayno wargyasa Usbuucan,
Waxaana ku soo qaaadan doona waxay yaalihii ay tiri Linda 
Nelson oo soo booqatay barnaa
mijka waxbarashada qoyska,

Caafimaadka qofka iyo aqoonsashadiisa,
ü	Waxaa dareemaysaa raxmad iyo farxad qofka aad tahay iyo waxaad samaysidba,
ü	Waxaad kushmaynaysaa nafaada,
ü	Waxaa qiimo kula yeelanaya nafsadaa waxaana ku qiimo badanayo qofkaad tahay iyo waxaa ku xisaaba tamaysid,
ü	Waxaad masuulka noqotaa ficiladaada,
ü	Waxaad samaysataa maqsad “Goals”waxaad qadataa tilaabooyin aad ku qabsatid,
ü	
Dagaanka Nadiifta waxaa weeye cafimadka qofka,

1-waxaad dameemaysaa inad jeceshahay naftaada,
2-waad is aqbalaysaa,
3-waxaad leedahay xiriir wanaagsan,
4-waxaad tibaaxaysaa inad u baahan tahay ama aad tustid u mahad

waxaa ka qayb qaata cafamidka qofka,  
qoyska,saxiibada,dugsiga,shaqaada,iyo bulshada,

Qiimaha qoyska waa aaminaad uu ku saabsan nolosha taas oo ay qoysku u gudbiyaan caruurtooda, qayba ka mid ah waa isku xirnaanta iyo taagerida Niyada, u ay ka mid tahay dhiiri galinta uu u hogaamisa farxad.

Markii ay reer u guuraan wadan kale, reerkaasi waxay dareeman cidlo, naxdin, qalad fahan, ama deedmo, Reerkasi waxaa laga yaaba inay u hiloobaan Masjidka, Cuntada, dharka, dhaqankii wadankooda hooyo, qoyskii iyo saxiibadii kale,
Text Box: Family Happenings

Lyon County Government Center  •  607 W. Main St.  •  Marshall, MN 56258  •  (507) 537-7046E-Mail:Marshall Adult Education